TIN TỨC

Kem Hùng Lĩnh
17/06/2022 23:13

Kem Hùng Linh mừng kỷ niệm 15 năm thành lập Ban quản lý các Khu Công Nghiệp Tỉnh Hoà Bình

Đánh dấu chặng đường 15 năm (6.2007-6.2022) xây dựng và phát triển của Ban Quản lý các KCN tỉnh Hòa Bình, song hành cùng quá trình phát triển lớn mạnh của các KCN tỉnh. Công ty cổ phần Kem Hùng Linh đã đầu tư và đang đi vào hoạt động sản xuất ổn định trong…

0965.333.299
0818.354.299