Kem Hùng Linh mừng kỷ niệm 15 năm thành lập Ban quản lý các Khu Công Nghiệp Tỉnh Hoà Bình

17/06/2022 23:13
Đánh dấu chặng đường 15 năm (6.2007-6.2022) xây dựng và phát triển của Ban Quản lý các KCN tỉnh Hòa Bình, song hành cùng quá trình phát triển lớn mạnh của các KCN tỉnh.
Công ty cổ phần Kem Hùng Linh đã đầu tư và đang đi vào hoạt động sản xuất ổn định trong khu công nghiệp. Góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu của tỉnh, tạo công ăn việc làm cho người lao động, đóng góp ngân sách cho địa phương.
Nguồn: hoabinhtv.vn
0965.333.299
0818.354.299